Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân biệt mô hình tổ chức vụ (department) và tổ chức cục (bureau) trong thiết kế bộ máy quản lý bộ, cơ quan ngang bộ

Cấp:Đại học|Lượt xem:6067|Tải về:1|Số trang:7 | Ngày upload:11/08/2012

học viện chính trị-hành chính quốc gia hồ chí minhtiểu luậnmôn: thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nuớc đề tài:phân biệt sự giống nhau và khác nhau mô

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.