/ 7

Phân biệt mô hình tổ chức vụ (department) và tổ chức cục (bureau) trong thiết kế bộ máy quản lý bộ, cơ quan ngang bộ

Upload: MinhducPham.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 5965|Tải về: 1|Cấp: Đại học

học viện chính trị-hành chính quốc gia hồ chí minhtiểu luậnmôn: thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nuớc đề tài:phân biệt sự giống nhau và khác nhau mô hình tổ chức “vụ” (department) và tổ chức “cục” (bureau) trong thiết kế bộ máy quản lý bộ, cơ quan ngang bộ dẫn nhập trong những năm qua, đảng và nhà nước ta đặc biệt chú trọng đến việc thiết kế tổ chức, sắp xếp, hợp nhất các bộ và cơ quan ngang bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu của sự phát triển trong giai đoạn mới và đã thu được nhiều thành tựu như: đã từng bước hoàn thiện các văn bản về tổ chức các bộ, tổ chức cán bộ; tiếp cận đến bộ đa ngành, đa lĩnh vực; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng hơn, giảm bớt sự chồng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.