Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân cấp ngân sách cho địa phương ở việt nam - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Tr-êng đại học kinh tế quốc dân -------- -------- hoàng xuân nam phân cấp ngân sách cho địa ph-¬ng ở việt nam - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp Chuyê

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:288|Tải về:5|Số trang:150

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: