Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân cấp ngân sách cho địa phương ở việt nam - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:347|Tải về:6|Số trang:151 | Ngày upload:02/08/2013

Tr-êng đại học kinh tế quốc dân -------- -------- hoàng xuân nam phân cấp ngân sách cho địa ph-¬ng ở việt nam - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp Chuyê

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.