/ 151

Phân cấp ngân sách cho địa phương ở việt nam - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Upload: NguyenHaiDang.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 340|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Tr-êng đại học kinh tế quốc dân -------- -------- hoàng xuân nam phân cấp ngân sách cho địa ph-¬ng ở việt nam - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp Chuyên ngành: lịch sử kinh tế Ơ ng-êi h-íng dẫn khoa học: ts trần khánh h-ng Hà Nội - 2011MỤC LỤC BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU 0 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CHO ĐỊA PHƯƠNG 4 1 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CHO ĐỊA PHƯƠNG 4 1 1 1 Ngân sách nhà nước, vai trò của Ngân sách nhà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.