/ 74

Phân cấp trong quản lý Ngân sách Nhà nước

Upload: PhamNga.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3427|Tải về: 11|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu.....3 chương i 5 tổng quan về phân cấp quản lý nhà nước 5 i. tổng quan về cấp quản lý nhà nước 5 ii. tầm quan trọng của việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 15 iii. vai trò của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 19 iv. những yếu tố ảnh hưởng đến phân cấp quản lý nsnn 23 chươ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]