Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân cấp trong quản lý Ngân sách Nhà nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:3064|Tải về:11|Số trang:73 | Ngày upload:03/03/2012

mục lục lời nói đầu.....3 chương i 5 tổng quan về phân cấp quản lý nhà nước 5 i. tổng quan về cấp quản lý nhà nước 5 ii. tầm quan trọng của việc phân cấp quản l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.