/ 73

Phân cấp trong quản lý Ngân sách Nhà nước

Upload: PhamNga.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3041|Tải về: 11|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu.....3 chương i 5 tổng quan về phân cấp quản lý nhà nước 5 i. tổng quan về cấp quản lý nhà nước 5 ii. tầm quan trọng của việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 15 iii. vai trò của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 19 iv. những yếu tố ảnh hưởng đến phân cấp quản lý nsnn 23 chương ii 28 thực trạng phân cấp qlnsnn ở nước ta 28 i. tình hình quản lý nsnn 28 ii. quản lý thu chi nsnn ở các cấp 39 chương iii 54 kiến nghị và giải pháp 54 i. những kiến nghị hoàn thiện quản lý nsnn 54 ii. giải pháp 57 kõt luận 61 lời nói đầu quản lý ngân sách nhà nước là một hoạt động quản lý mang tầm quan trọng rất lớn đối với nền kinh tế quốc dân. chính vì vậy, phân cấp quản lý ngân...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.