Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân cấp trong quản lý Ngân sách Nhà nước

mục lục lời nói đầu.....3 chương i 5 tổng quan về phân cấp quản lý nhà nước 5 i. tổng quan về cấp quản lý nhà nước 5 ii. tầm quan trọng của việc phân cấp quản l

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2690|Tải về:11|Số trang:73

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: