Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh khoa kế toán- kiểm toán. ------------------------------------- đề tài: phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:7974|Tải về:22|Số trang:28

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: