Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

Cấp:Đại học|Lượt xem:10269|Tải về:28|Số trang:28 | Ngày upload:29/10/2012

trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh khoa kế toán- kiểm toán. ------------------------------------- đề tài: phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.