Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân lập, tuyển chọn các giống vi sinh vật sinh protease và gây hương mắm đặc trưng và ứng dụng vào sản xuất nước mắm chay từ nấm (87 trang)

mục lục 1. mở đầu . 1 1.1. đặt vấn đề 1 1.2. mục đích, nội dung và giới hạn đề tài 2 1.2.1

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:709|Tải về:6|Số trang:87

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: