/ 87

Phân lập, tuyển chọn các giống vi sinh vật sinh protease và gây hương mắm đặc trưng và ứng dụng vào sản xuất nước mắm chay từ nấm (87 trang)

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1128|Tải về: 8|Cấp: Đại học

mục lục 1. mở đầu . 1 1.1. đặt vấn đề 1 1.2. mục đích, nội dung và giới hạn đề tài 2 1.2.1. mục đích 2 1.2.2. nội dung nghiên cứu . 2 1.2.3. giới hạn đề tài ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]