/ 74

Phân loại và giải bài tập nhiệt học đại cương

Upload: HoangTrang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2878|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời nói đầuđề tài “phân loại và giải bài tập nhiệt học đại cương” có nội dung gồm ba phần:chương i: cơ sở lý luận của đề tài.chương ii: cơ sở lý thuyết.chương iii: phân loại các bài tập cụ thể.nội dung được trình bày chi tiết gồm: lý thuyết cơ bản, phương pháp giải, bài tập giảimẫu, bài tập đề nghị đối với bài tập định tính; lý thuyết cơ bản, phương pháp giải, bàitập giải mẫu, bài tập đề nghị (có đưa ra đáp số) đối với bài tập định lượng.đề tài được viết với mục đích là để phân loại và giải được bài tập vật lý phần nhiệthọc trên cơ sở các bài tập giải mẫu nhằm mục đích nâng cao kỹ năng học tập và nhậnthức của bản thân. hy vọng sẽ góp phần giúp sinh viên ôn tập, nắm vững kiến thức cơbản; rèn luyện kỹ năng giải bài tập; rèn luyện kỹ năng,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.