/ 74

Phân loại và giải bài tập nhiệt học đại cương

Upload: HoangTrang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3314|Tải về: 9|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời nói đầuđề tài “phân loại và giải bài tập nhiệt học đại cương” có nội dung gồm ba phần:chương i: cơ sở lý luận của đề tài.chương ii: cơ sở lý thuyết.chương iii: phân loại các bài tập cụ thể.nội dung được trình bày chi tiết gồm: lý thuyết cơ bản, phương pháp giải, bài tập giảimẫu, bài tập đề nghị

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]