Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học hữu cơ Chương 5 và Chương 6 lớp 11 ban cơ bản

Cấp:Đại học|Lượt xem:3608|Tải về:1|Số trang:58 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

(luận văn dài 58 trang) http://i1111.photobucket.com/albums/h465/minhtri0073/muclc56.jpg?t=1311551164 http://i1111.photobucket.com/albums/h465/minhtri0073/muclc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.