/ 20

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong 6 tháng tới

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 6029|Tải về: 7|Cấp: Đại học

đề tài: phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở việt nam trong 6 tháng tới . * * * họ tên : nguyễn ngọc tuấn lớp :tcdnb-cđ23 i,lạm phát và môi trường kinh tế: lạm phát đang làm thay đổi cơ cấu chi tiêu của người tiêu dùng, cho thấy tốc độ tiêu thụ hàng hó

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong 6 tháng tới
[Ẩn quảng cáo]