/ 20

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong 6 tháng tới

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 6401|Tải về: 8|Cấp: Đại học

đề tài: phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở việt nam trong 6 tháng tới . * * * họ tên : nguyễn ngọc tuấn lớp :tcdnb-cđ23 i,lạm phát và môi trường kinh tế: lạm phát đang làm thay đổi cơ cấu chi tiêu của người tiêu dùng, cho thấy tốc độ tiêu thụ hàng hó

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]