/ 20

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong 6 tháng tới

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 5841|Tải về: 7|Cấp: Đại học

đề tài: phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở việt nam trong 6 tháng tới . * * * họ tên : nguyễn ngọc tuấn lớp :tcdnb-cđ23 i,lạm phát và môi trường kinh tế: lạm phát đang làm thay đổi cơ cấu chi tiêu của người tiêu dùng, cho thấy tốc độ tiêu thụ hàng hóa giảm càng nhiều ở những mặt hàng mà tính thiết yếu đối với cuộc sống hàng ngày càng thấp. yếu tố giá đang được quan tâm cùng với việc người tiêu dùng đang quan tâm yếu tố giá, một nhà phân phối đưa ra gợi ý là cả nhà sản xuất và nhà phân phối cần quan tâm cắt giảm các hình thức tiếp thị để tập trung sức ổn định giá sản phẩm. kết nối sản xuất với phân phối có ý kiến cho rằng thường thì giá thành sản...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.