Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong 6 tháng tới

đề tài: phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô đối với các doanh nghiệp ở việt nam trong 6 tháng tới . * * * họ tên : nguyễn ngọc tuấn lớp :t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5416|Tải về:7|Số trang:20

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Học viện Ngân Hàng

Ngày tạo: