Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng ( DRC)

Cấp:Đại học|Lượt xem:1443|Tải về:11|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

trong phân tích báo cáo tài chính, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của việc phân tích . có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo

Trong phân tích báo cáo tài chính, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của việc phân tích . Có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính, đồng thời là mối quan tâm cho mọi nhà phân tích thông minh. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Qua phân tích nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về công ty và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Sau đây là bài phân tích báo cáo tài chính về công ty cổ phần cao su Đà Nẵng- DRC.

Tag: công ty cổ phần vinatex đà nẵng, phân tích báo cáo tài chính, cách phân tích báo cáo tài chính, phân tích tài chính công ty, công ty cổ phần someco sông đà, công ty cổ phần sông đà, công ty may đà nẵng, báo cáo ngành cao su, phân tích ngành cao su, công ty điện lực đà nẵng,