/ 48

Phân tích báo cáo tài chính vietcombank

Upload: BuiThanhHieu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4954|Tải về: 94|Cấp: Đại học

mục lụcsơ lược về nhtmcp vietcombanki. đánh giá khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn. 71. về tài sản. 72. về nguồn vốn. 10ii. phân tích tình hình nguồn vốn của ngân hàng. 141. phân tích vốn tự có và các quỹ của ngân hàng. 142. phân tích vốn huy động : 18iii. phân tích tình hình sử dụng vốn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]