Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích báo cáo tài chính vietcombank

Cấp:Đại học|Lượt xem:4339|Tải về:74|Số trang:48 | Ngày upload:11/08/2012

mục lụcsơ lược về nhtmcp vietcombanki. đánh giá khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn. 71. về tài sản. 72. về nguồn vốn. 10ii. phân tích tình hình nguồn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.