Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích các ảnh hưởng kinh tế - xã hội - môi trường của cụm công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và đề xuất một số giải pháp để phát triển bền vững cụm công nghiệp Tằng Loỏng

Cấp:Đại học|Lượt xem:414|Tải về:0|Số trang:76 | Ngày upload:03/03/2012

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học kinh tế quốc dân khoa môi trường - đô thị chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành: kinh tế - quản lý tài nguyên và môi trường đề

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.