Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích các đặc điểm của nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này trong việc vận dụng các nguyên tắc đó trong thực tiễn quản lý hành

Cấp:Đại học|Lượt xem:1354|Tải về:2|Số trang:18 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

cũng giống như bất kỳ một hoạt động có mục đích nào, quản lý hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. đây chính là những tư tưở

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.