/ 18

Phân tích các đặc điểm của nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này trong việc vận dụng các nguyên tắc đó trong thực tiễn quản lý hành

Upload: ChiecLaCuoiCung.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1681|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

cũng giống như bất kỳ một hoạt động có mục đích nào, quản lý hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. đây chính là những tư tưởng chủ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả các công việc củ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]