/ 3

Phân tích các đặc điểm của thuế. Ý nghĩa pháp lý của việc xác định đặc điểm của thuế trong việc xây dựng hệ thống pháp luật thuế hiện hành.

Upload: NhungVu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2918|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

phân tích các đặc điểm của thuế. ý nghĩa pháp lý của việc xác định đặc điểm của thuế trong việc xây dựng hệ thống pháp luật thuế hiện hành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]