/ 14

Phân tích các điều kiện để quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động được coi là hợp pháp.

Upload: TranTDuong.dokovn|Ngày: 26/03/2014|Lượt xem: 293|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Điều 82 BLLĐ qui định: “Kỷ luật lao động là những qui định về việc tuân theo thời gian công nghệ và điều hành sản xuất kinh doanh thể hiện trong nội qui lao động. Nội qui lao động không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh nghiệp từ 10 lao động trở lên phải có nội qui lao động b

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]