/ 24

Phân tích các giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 1840|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục trang mục lục lời mở đầu i. sự cần thiết phải hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam 1. đặc điểm của nền kinh tế chỉ huy trước đây 2. kinh tế thị trường không chỉ tồn tại ở chủ nghĩa tư bản mà còn tồn tại ở nhiều phương thức sản xuất khác nhau ii. đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam 1. nền kinh tế ở nước ta đang trong quá trình phát triển từ thấp kém, lạc hậu lên nền kinh tế hàng hoá phát triển vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước 2. nền kinh tế nhiều thành phần trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 3. cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường là cơ chế thị...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.