/ 198

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Upload: DanLaiThai.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1059|Tải về: 7|Cấp: Tiến sĩ

Chuyên mục:

mục lục lời mở đầu chương 1: những vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 1.1 cơ sở lý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạit động của các ngân hàng thương mại 1.2 tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm về đánh giá hiệu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]