/ 198

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Upload: DanLaiThai.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 824|Tải về: 1|Cấp: Tiến sĩ

Chuyên mục:

mục lục lời mở đầu chương 1: những vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 1.1 cơ sở lý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạit động của các ngân hàng thương mại 1.2 tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm về đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ở các nước tiếp cận phân tích định lượng chương 2: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở việt nam 2.1 thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng việt nam 2.2 những hạn chế và nguyên nhân yếu kém của hệ thông ngân hàng vn hiện nay 2.3 đo lường hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam: cách tiếp cận tham...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.