Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích các nhân tố của môi trường vĩ mô và vi mô nhằm làm rõ ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đến ngành dịch vụ du lịch quốc tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:2693|Tải về:9|Số trang:23 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

lời mở đầu1.tính cấp thiết của đề tài :việt nam là một trong những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất trong khu vực châu á-thái bình dương. gần đây, hội đồng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.