/ 5

Phân tích các yếu tố cấu thành và con đường hình thành tập quán quốc tế

Upload: MinhducPham.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1505|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

trong thực tiễn quan hệ quốc tế tồn tại rất nhiều quy tắc xử sự được các quốc gia áp dụng. tuy nhiên, không phải quy tắc nào cũng được coi là tập quán quốc tế. i/ tập quán quốc tế ii/ các yếu tố cấu thành tập quán quốc tế iii/ con đường hình thành tập quán quốc t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]