Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích các yếu tố cấu thành và con đường hình thành tập quán quốc tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:1070|Tải về:1|Số trang:5 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

trong thực tiễn quan hệ quốc tế tồn tại rất nhiều quy tắc xử sự được các quốc gia áp dụng. tuy nhiên, không phải quy tắc nào cũng được coi là tập quán quốc tế.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.