/ 31

phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần may Việt Tiến

Upload: ThuwAnh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2414|Tải về: 13|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

a.lời mở đầu . 3b. phân tích chiến lược doanh nghiệp: . 41. giới thiệu doanh nghiệp: . 41.1. một số thông tin cơ bản: 41.2.xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (sbu) (chỉ đề cập đến ngành dệt may): . 51.3.tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp : . 51.4.một số chỉ tiêu cơ bản . 52.phân tích môi trường bên ngoài của việt tiến: . 72.1. tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây . 72.2. giai đoạn trong chu kỳ phát triển của nghành: . 72.3. đánh giá tác động của môi trường vĩ mô: . 72.3.1. kinh tế: 82.3.2. kỹ thuật - công nghệ: 92.3.3. văn hóa - xã hội: . 102.3.4. chính trị - pháp luật ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.