Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích chuỗi cung ứng ngành sữa Việt Nam - Lựa chọn DN trong chuỗi cung ứng làm trọng tâm nghiên cứu Công ty sữa VINAMILK

Cấp:Đại học|Lượt xem:2064|Tải về:27|Số trang:45 | Ngày upload:11/08/2012

phần 1. khái quát chung về ngành sữa việt nam và công ty sữa vinamilk[*]khái quát chung về ngành sữa việt namtheo nhận xét đánh giá của các chuyên gia thì ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.