Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích chương trình quảng cáo trên TV cho sản phẩm bột giặt OMO của Unilever và ảnh hưởng của nó đối với người tiêu dùng

Cấp:Đại học|Lượt xem:7216|Tải về:22|Số trang:12 | Ngày upload:20/05/2012

trường đại học kinh tế quốc dân khoa marketing lớp marketing 51a bài tập nhóm đề tài: phân tích chương trình quảng cáo trên tv cho sản phẩm bột giặt omo của uni

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.