/ 32

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển Kinh tế – Xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN

Upload: GaKho.dokovn|Ngày: 28/01/2012|Lượt xem: 449|Tải về: 0|Cấp: Đại học

tên đề tài: phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ých lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở vn. a.phần mở đầu trên thế giới hiện nay là các quốc gia đang cố gắng xây dựng mô hình kinh tế có sự kết hợp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]