Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển Kinh tế – Xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN

tên đề tài: phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay và ých lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều thành phần đó vào phát triển kinh tế - xã hội

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:312|Tải về:0|Số trang:32

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế - ĐHQG HN

Ngày tạo: