/ 4

Phân tích đặc điểm của quan hệ pháp luật an sinh xã hội

Upload: HexaLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 694|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

trong cuộc sống, không phải lúc nào con người cũng gặp những thuận lợi, may mắn để tồn tại và phát triển. trái lại, những rủi ro từ nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ thiên nhiên, từ quá trình lao động, từ những bất hạnh của hoàn cảnh thường đe dọa cuộc sống của mỗi cá nhân khiến họ phải tìm cách bảo vệ mình. sáng kiến thiết lập quỹ tài chính từ sự đóng góp bắt buộc của các bên trong quan hệ lao động, đặt dưới sự hỗ trợ, đảm bảo của nhà nước và mang tính xã hội sâu sắc, không vì mục đích kinh doanh trên phạm vi rộng được hình thành. đây chính là hình thức bhxh được đề xuất đầu tiên ở đức nhằm bảo vệ nlđ trong trường hợp mất thu nhập vì ốm đau, bệnh tật sau đó mở rộng dần việc bảo hiểm với các trường hợp rủi ro khác...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.