/ 15

Phân tích đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động và phân biệt với hợp đồng dân sự.

Upload: TramHuynh.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 5819|Tải về: 11|Cấp: Đại học

đề bài i. phần lý thuyết: phõn tích đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động và phõn biệt với hợp đồng dõn sự. ii. phần bài tập: công ty nhà nước x có chức năng kinh doanh lương thực, được thành lập năm 1988. do làm ăn kém hiệu quả và lúng túng trong công tác thị trường nên thua lỗ nặng. trước tình hì

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]