/ 15

Phân tích đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động và phân biệt với hợp đồng dân sự.

Upload: TramHuynh.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 5049|Tải về: 5|Cấp: Đại học

đề bài i. phần lý thuyết: phõn tích đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động và phõn biệt với hợp đồng dõn sự. ii. phần bài tập: công ty nhà nước x có chức năng kinh doanh lương thực, được thành lập năm 1988. do làm ăn kém hiệu quả và lúng túng trong công tác thị trường nên thua lỗ nặng. trước tình hình đó. công ty vay vốn của ngõn hàng dùng tiền vay mua gạo ở các tỉnh phớa nam để xuất khẩu. mặt khác, công ty phá tường bao để làm 16 ki_ốt cho thuê. nhưng việc mua bán xuất khẩu gạo bị thua lỗ, các kiốt cho tư nhõn thuê là chớnh cũng không giải quyết được khó khăn tài chớnh, rất nhiều người lao động bị công ty bỏ rơi, một số lao động được công ty giới thiệu làm thuê cho các kiốt. các lao động khác công ty cho...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.