/ 30

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Công ty VTC- Intecom.

Upload: HoangBaoTrang.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 8634|Tải về: 45|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 3 phần 1: tổng quan về công ty đầu tư và phát triển công nghệ thông tin ( vtc- intecom ) 4 1- tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của vtc- intecom. 4 2- chức năng, nhiệm vụ cơ cấu bộ máy tổ chức 7 2.1- chức năng và nhiệm cơ bản của công ty 7 2.2- cơ cấu tổ chức và chức năng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]