/ 18

Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa

Upload: ThanhMinhDuong.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 19156|Tải về: 11|Cấp: Đại học

đề cương ôn thi tốt nghiệp i. môn triết học 1. phân tích định nghĩa vật chất của lênin. ý nghĩa khoa học của định nghĩa kế thừa tư tưởng của c. mác và ph. ăngghen; tổng kết những thành tựu khoa học tự nhiên cuối thế kỷ xix, đầu thế kỷ xx và từ nhu cầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, v.i. lênin đã định nghĩa: "vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác". ở định nghĩa này, v.i.lênin phân biệt hai vấn đề quan trọng: trước hết: là phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với các quan niệm của khoa học tự nhiên về cấu tạo và những thuộc tính cụ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.