/ 4

phân tích đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và cho ví dụ minh họa

Upload: SauMapMaoMao.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 5843|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là những nhóm quan hệ xã hội xác định, có đặc tính cơ bản giống nhau và do những quy phạm thuộc ngành luật đó điều chỉnh. do đó mỗi ngành luật khác nhau sẽ có đối tượng điều chỉnh khác nhau và đây chính là tiêu chuẩn chủ yếu để phân biệt các ngành luật với nha

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]