/ 14

Phân tích đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng từ 1986 đến nay

Upload: LoanNguyen.dokovn0|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1513|Tải về: 6|Cấp: Đại học

đề tài 4: phân tích đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của đảng từ 1986 đến nay i, sơ lược về văn hóa trước năm 1986. 1, khái niệm văn hóa * theo chủ nghĩa mác-lênin: văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con ngườisáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. có nghĩa là: theo nghĩa rộng, văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần: văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. theo nghĩa hẹp, văn hoá được hiểu chủ yếu là văn hoá tinh thần. văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.