/ 37

Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola trên thị trường miền Bắc

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 24420|Tải về: 92|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc tạo dựng lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài lại khó khăn hơn nhiều. các biện pháp về sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giỏ bỏn... chỉ có lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác dễ dàng và nhanh chóng làm theo. việc tập trung phát triển mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn. bởi vì, kênh phân phối là một tập hợp các quan hệ bên ngoài giữa các doanh nghiệp độc lập trong kinh doanh. tạo lập và phát triển hệ thống kênh phân phối đòi hỏi thời gian, trí tuệ, tiền của, sức lực... nờn cỏc doanh nghiệp khác không dễ dàng làm theo. theo ụng ngụ trọng thanh, giám đốc công ty...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.