/ 37

Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola trên thị trường miền Bắc

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 25235|Tải về: 112|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc tạo dựng lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài lại khó khăn hơn nhiều. các biện pháp về sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giỏ bỏn... chỉ có lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác d

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]