Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích hiệu quả hoạt dộng kinh doanh của Công ty cho thuê tài chính II – Cần Thơ

Cấp:Đại học|Lượt xem:251|Tải về:0|Số trang:62 | Ngày upload:11/08/2012

chương 1giới thiệu1.1 . lý do chọn đề tài đất nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu vốn cho

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.