/ 104

Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 5609|Tải về: 13|Cấp: Đại học

mở đầu bảng 10: tổng hợp giá dự thầu dự kiến 1.vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân: hoạt động đầu tư xây dựng công trình là hoạt động có vai trò đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện ở những mặt chính sau: trực tiếp tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật (tài sản cố định) cho các

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]