Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định

Cấp:Đại học|Lượt xem:16581|Tải về:48|Số trang:51 | Ngày upload:04/12/2011

phần i cơ sở lý luận về tài sản cố định và phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định i.1 khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp i.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.