/ 51

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 16676|Tải về: 48|Cấp: Đại học

phần i cơ sở lý luận về tài sản cố định và phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định i.1 khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp i.1.1. khái niệm tài sản cố định ( tscđ) tscđ là bộ phận chủ yếu trong cơ sở vật chất - kỹ thuật của một doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác nhau. tscđ bao gồm rất nhiều loại và được biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau. xét một cách tổng quát thì tscđ được chia thành hai loại: loại có hình thái vật chất cụ thể được gọi là tscđ hữu hình, loại chỉ tồn tại dưới hình thái giá trị được gọi là tscđ vô hình. để được xem là tscđ thì bản thân tài sản phải thực hiện được một hoặc một số chức năng nhất định đối với quá trình hoạt động...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.