/ 51

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 17434|Tải về: 54|Cấp: Đại học

phần i cơ sở lý luận về tài sản cố định và phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định i.1 khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp i.1.1. khái niệm tài sản cố định ( tscđ) tscđ là bộ phận chủ yếu trong cơ sở vật chất - kỹ thuật của một doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]