Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tùng Hà

Cấp:Đại học|Lượt xem:5192|Tải về:28|Số trang:42 | Ngày upload:29/11/2011

chương i tổng quan nghiên cứu đề tài phân tích vốn lưu động 1.1. tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài - dưới góc độ lý thuyết để tiến hành hoạt động sản xuất ki

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.