Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tùng Hà

chương i tổng quan nghiên cứu đề tài phân tích vốn lưu động 1.1. tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài - dưới góc độ lý thuyết để tiến hành hoạt động sản xuất ki

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4422|Tải về:20|Số trang:42

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: