/ 42

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tùng Hà

Upload: NguyenVinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 5563|Tải về: 28|Cấp: Đại học

chương i tổng quan nghiên cứu đề tài phân tích vốn lưu động 1.1. tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài - dưới góc độ lý thuyết để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải có trong tay một lượng vốn nhất định. việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả hay không mang tính

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]