/ 42

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tùng Hà

Upload: NguyenVinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 5189|Tải về: 28|Cấp: Đại học

chương i tổng quan nghiên cứu đề tài phân tích vốn lưu động 1.1. tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài - dưới góc độ lý thuyết để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải có trong tay một lượng vốn nhất định. việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả hay không mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. vốn kinh doanh của doanh nghiệp được chia làm hai phần: vốn lưu động và vốn cố định. mỗi loại vốn có vai trò khác nhau,vốn lưu động giữ một vị trí quan trọng trong việc đảm bảo khả năng thanh toán cũng như quyết định phần lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. vốn lưu động được coi là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp bởi do đặc điểm vận động tuần...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.