/ 14

Phân tích hoạt động kinh doanh

Upload: ManuCian.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4852|Tải về: 18|Cấp: Đại học

câu hỏi môn phân tích hoạt động kinh doanh câu 1: nêu phương pháp thay thế liên hoàn nôị dung điều kiện áp dụng câu 2: nêu ý nghĩa của việc phân tích chất lượng sản phẩm câu 3: nêu các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm câu 4: nêu các biện pháp phấn đấu hạ giá nội dung và hạ thấp chi phí cho một đồng sản lượng hàng hoá nói riêng câu 5: nêu phương pháp phân tích chi phí cho 1000 đồng sản lượng hàng hoá cà cho biết phương pháp đó là phương pháp gì? câu 6: hãy cho biết nhân tố sản lượng có anhr hưởng tới chi phí cho 1000đ sản lượng hàng hoá hay không? vì sao? câu 7: vì sao jhi phân tích tình hình thực tế kế hoạch hạ z cho viết và vì sao nhân tố sản lượng chỉ ảnh hưởng tới mức hạ z mà không...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.