/ 14

Phân tích hoạt động kinh doanh

Upload: ManuCian.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 5513|Tải về: 35|Cấp: Đại học

câu hỏi môn phân tích hoạt động kinh doanh câu 1: nêu phương pháp thay thế liên hoàn nôị dung điều kiện áp dụng câu 2: nêu ý nghĩa của việc phân tích chất lượng sản phẩm câu 3: nêu các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm câu 4: nêu các biện pháp phấn đấu hạ giá nội dung và hạ thấp chi phí

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]