Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-TKV

Cấp:Đại học|Lượt xem:1296|Tải về:15|Số trang:65 | Ngày upload:04/03/2012

lời nói đầu nước ta từ khi chuyển từ cơ chế bao cấp kế hoạch hoá sang cơ chế thị trường đã có những bước phát triển đáng kể với hàng loạt các ngành công nghiệp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.