/ 67

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Kiên Cường

Upload: BuiDucSon.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 530|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu , quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn "có lãi". nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ chủ đạo của mỗi doanh nghiệp. làm rõ được vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã đạt được và những tồn tại vướng mắc cần giải quyết, rút kinh nghiệm để áp dụng vào giai đoạn sau. tham gia thực tập ở công ty công tytnhh kiên cường, được sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng tổ chức hành chính của công ty và sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo viện đại học mở hà nội, em đã chọn đề tài "phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.