/ 5

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico

Upload: TanNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 636|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục tranglời nói đầu 1phần i: khái quát chung về xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisico 31.1 quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisico 31.2. chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp 51.3. công nghệ sản xuất sản phẩm gỗ tinh chế và một số mặt hàng chủ yếu của xí nghiệp 61.4. hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của xí nghiệp 81.5. cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 9phần ii: phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisico 122.1. phân tích các hoạt động marketing chủ yếu tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisico 122.2. phân tích tình hình lao động , tiền lương của xí...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.