Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích khái niệm của văn bản pháp luật

Cấp:Đại học|Lượt xem:2797|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

bài làm :có rất nhiều quan điểm hiện nay về khái niệm của văn bản pháp luật tuy nhiên có thể định nghĩa theo quan điểm : văn bản pháp luật ( vbpl ) do những chủ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.