/ 3

Phân tích khái niệm của văn bản pháp luật

Upload: BuiThanhHieu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3492|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

bài làm :có rất nhiều quan điểm hiện nay về khái niệm của văn bản pháp luật tuy nhiên có thể định nghĩa theo quan điểm : văn bản pháp luật ( vbpl ) do những chủ thể có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự và hình thức theo pháp luật qui định, có nội dung là ý chí của nhà nước, luôn mang tính b

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]