/ 3

Phân tích khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính và cho ví dụ minh họa của Việt Nam

Upload: NhungVu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3786|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

bài làm 1. khái niệm quy phạm pháp luật hành chính. quản lí hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành- điều hành của nhà nước. để điều chỉnh các quan hệ hành chính nhà nước, các chủ thể quản lí nhà nước cần đến các quy phạm pháp luật hành chính. do đặc trưng của quan hệ quản lý hành chính n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]