/ 3

Phân tích khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính và cho ví dụ minh họa của Việt Nam

Upload: NhungVu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3040|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

bài làm 1. khái niệm quy phạm pháp luật hành chính. quản lí hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành- điều hành của nhà nước. để điều chỉnh các quan hệ hành chính nhà nước, các chủ thể quản lí nhà nước cần đến các quy phạm pháp luật hành chính. do đặc trưng của quan hệ quản lý hành chính nhà nước là quan hệ “quyền lực – phục tùng”, quan hệ có sự bất bình đẳng về ý chí giữa các bên tham gia nên việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với loại quan hệ này có những điểm riêng biệt về loại quy phạm điều chỉnh. những quy phạm được dùng để điều chỉnh các quan hệ quản lý hành chính nhà nước là các quy phạm pháp luật hành chính. do đó, có thể hiểu : quy phạm pháp luật hành chính là một dạng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.