/ 3

Phân tích khái niệm và đặc điểm của quy chế pháp lí hành chính của công dân

Upload: GiuseTom.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1127|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i – đặt vấn đềđể biết một cá nhân là công dân của nhà nước nào, ta phải căn cứ vào quốc tịch của người ấy. khái niệm “công dân” luôn đi liền với “quốc tịch”. điều 49 hiến pháp năm 1992 quy định: “công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là người có quốc tịch việt nam”. quốc tịch là một phạm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]