/ 3

Phân tích khái niệm và đặc điểm của quy chế pháp lí hành chính của công dân

Upload: GiuseTom.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 781|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i – đặt vấn đềđể biết một cá nhân là công dân của nhà nước nào, ta phải căn cứ vào quốc tịch của người ấy. khái niệm “công dân” luôn đi liền với “quốc tịch”. điều 49 hiến pháp năm 1992 quy định: “công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là người có quốc tịch việt nam”. quốc tịch là một phạm trù chính trị - pháp lí bao trùm, toàn diện và ổn định, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước với các cá nhân, từ đó làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lí hành chính giữa nhà nước và công dân. vì thế cần phải có quy chế pháp lí hành chính cụ thể, giúp cho các quyền và nghĩa vụ trên được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.ii – nội dung1. khái niệm quy chế pháp lí hành chính của công dân2. đặc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.