Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Cấp:Đại học|Lượt xem:13465|Tải về:19|Số trang:11 | Ngày upload:04/12/2011

đề bài: phân tích luận điểm của hồ chí minh: "vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". vận dụng phân tích thực tiễn việ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.