Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.

đề bài: phân tích luận điểm của hồ chí minh: "vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". vận dụng phân tích thực tiễn việ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:12490|Tải về:19|Số trang:11

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: