/ 11

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vận dụng phân tích thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Upload: PanhmyPjm.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 14555|Tải về: 28|Cấp: Đại học

đề bài: phân tích luận điểm của hồ chí minh: "vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". vận dụng phân tích thực tiễn việt nam hiện nay. bài làm: i,đặt vấn đề chủ tịch hồ chí minh được thế giới tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. bác khô

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]