/ 16

Phân tích luận diểm của Lênin Sự phát triển là cuộc đấu tranh” của các mặt đối lập”. ý nghĩa luận điểm đó

Upload: BuiMinhPhuc.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 8408|Tải về: 15|Cấp: Đại học

trường đại học kinh tế quốc dân khoa triết học & khxh bài tiểu luận tên tiểu luận: phân tích luận diểm của lênin: "sù phát triển là cuộc "đấu tranh" của các mặt đối lập". ý nghĩa luận điểm đó. líp:qtkd thương mại a lời nói đầu lịch sử phát triển của triết học là lịch sử phát triển của tư duy triết học gắn liền với cuộc đấu tranh của hai phương pháp tư duy: biện chứng và siêu hình. quan điểm siêu hình coi sự phát triển đơn giản là biểu hiện ở bên ngoài bản thân sự vật, họ quy mọi nguồn gốc của sự phát triển là do sù tác động từ bên ngoài, do các sự vật khác gây ra. quan điểm đó là không đúng đắn vì sự tác động bên ngoài không phải là nguồn gốc quyết định sự phát triển của sự vật. như vậy sớm hay muộn quan điểm...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.