Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa và vận dụng lý luận này vào điều kiện Việt Nam hiện nay

trường đại học kinh tế quốc dân khoa: chương trình tiên tiến và chất lượng cao bài tập lớn mễn: kinh tế chính trị đề tài: phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:9559|Tải về:50|Số trang:15

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: