/ 16

Phân tích mối quan hệ biện chứng giũa sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Đảng ta vận dụng mối quan hệ đó như thế nào, cảm tưởng của em về mối quan hệ đó ra sao.

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 3187|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phân tích mối quan hệ biện chứng giũa sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. đảng ta vận dụng mối quan hệ đó như thế nào, cảm tưởng của em về mối quan hệ đó ra sao đặt vấn đề bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng bao gồm mặt chất và mặt lượng . hai mặt đó thống nhất hữu cơ với nhau trong mọi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]