/ 9

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước.

Upload: DinhDucTin.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2563|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần i mối quan hệ biện chứng vật chất và ý thức i. vật chất và các hình thức tồn tại của nó. 1. định nghĩa phạm trù vật chất 1.1 quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước mác về vật chất: chủ nghĩa duy vật trước mác có rất nhiều định nghĩa về vật chất, trong đó nổi lên các định nghĩa điển hình sau đây: * thời kì cổ đại: đồng nhất vật chất với một dạng vật cụ thể: - talet cho rằng vật chất là nước. - anaximen cho rằng vật chất là không khí. - đêmôcrit cho rằng vật chất là nguyên tử. => quan niệm vật chất thời kì cổ đại mang tính trực quan, cảm tình. nó chỉ có tác dụng chống lại quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. * thời kí cận đại thế kỷ xvii – xviii: đồng nhất vật chất với thuộc tính của vật chất. vd: niutơn cho rằng khối lượng là vật...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.