/ 21

Phân tích mối quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4428|Tải về: 16|Cấp: Đại học

câu 1: phân tích mối quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản bất động sản theo nghĩa đơn giản nhất là đất đai cùng tất cả mọi thứ gắn liền vững chắc và lâu dài với nó. thị trường bất động sản là địa điểm diễn ra các quan hệ giao dịch về bất động sản, tại đó những người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả, số lượng hàng hóa và dịch vụ bất động sản được giao dịch, được thể hiện bằng những con số cung, cầu. 1. cung về bất động sản và những yếu tố ảnh hưởng tới cung cung bất động sản trên thị trường là toàn bộ khối lượng hàng hóa bất động sản sẵn sàng đưa ra thị trường để trao đổi tại một thời điểm nào đó với một mức giá nhất định. nguồn cung bất động sản bao gồm...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.