/ 4

Phân tích mối quan hệ giữa dạy và học ở trường đại học và nêu quan điểm của mình về Dạy học lấy học sinh làm trung tâm”.

Upload: NhokkutebuongbinhBui.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 6491|Tải về: 10|Cấp: Đại học

bài tập lý luận dạy học đại học đề bài: phân tích mối quan hệ giữa dạy và học ở trường đại học và nêu quan điểm của mình về: "dạy học lấy học sinh làm trung tâm". bài làm: mối quan hệ dạy và học ở trường đại học: dạy học là một hoạt động có 2 chủ thể: giảng viên và sinh viên. dạy là hoạt động của giảng viên, dạy không chỉ là hoạt động truyền thụ kiến thức cho sinh viên mà bao gồm cả công việc tổ chức các hoạt động, học tập của sinh viên từ lúc vào trường đến khi ra trường, điều khiển trí tuệ, nhận thức của sinh viên, hình thành kỹ năng của sinh viên, hướng dẫn cho sinh viên phương pháp học tập, giáo dục cho sinh viên về động cơ, ý trí khuyến khích để sinh viên học tập đạt kết quả cao. học là hoạt động nhận...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.