Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích mối quan hệ giữa dạy và học ở trường đại học và nêu quan điểm của mình về Dạy học lấy học sinh làm trung tâm”.

Cấp:Đại học|Lượt xem:6594|Tải về:10|Số trang:4 | Ngày upload:03/03/2012

bài tập lý luận dạy học đại học đề bài: phân tích mối quan hệ giữa dạy và học ở trường đại học và nêu quan điểm của mình về: "dạy học lấy học sinh làm trung tâm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.