Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích mối quan hệ giữa dạy và học ở trường đại học và nêu quan điểm của mình về Dạy học lấy học sinh làm trung tâm”.

bài tập lý luận dạy học đại học đề bài: phân tích mối quan hệ giữa dạy và học ở trường đại học và nêu quan điểm của mình về: "dạy học lấy học sinh làm trung tâm

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5458|Tải về:10|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Học viện Ngân Hàng

Ngày tạo: