/ 4

Phân tích mối quan hệ giữa dạy và học ở trường đại học và nêu quan điểm của mình về Dạy học lấy học sinh làm trung tâm”.

Upload: NhokkutebuongbinhBui.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 7414|Tải về: 17|Cấp: Đại học

bài tập lý luận dạy học đại học đề bài: phân tích mối quan hệ giữa dạy và học ở trường đại học và nêu quan điểm của mình về: "dạy học lấy học sinh làm trung tâm". bài làm: mối quan hệ dạy và học ở trường đại học: dạy học là một hoạt động có 2 chủ thể: giảng viên và sinh viên. dạy là hoạt động của gi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]