/ 12

Phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý, và 8 yêu cầu đặt ra đối với nhà lãnh đạo xí nghiệp do Fayol

Upload: DacPhuocNguyen.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 4029|Tải về: 11|Cấp: Đại học

lời mở đầu "lãnh đạo" và "quản lý", đây là hai thuật ngữ mà có lẽ rất nhiều người nhầm lẫn là chúng đồng nhất với nhau, lãnh đạo là quản lý và quản lý là lãnh đạo. tuy nhiên, không phải nh­ vậy, chúng không đồng nhất và được giải thích tuỳ vào lĩnh vực nghiên cứu. cả hai thật ngữ đều bao hàm ý tác động và điều khiển nhưng lại khác nhau về mức độ và phương thức tiến hành. lãnh đạo là quá trình hướng dẫn dài hạn cho chuỗi các hoạt động của chủ thể quản lý, còn quản lý là quá trình chủ thể tổ chức liên kết và tác động lên đối tượng bị quản lý để thực hiện các định hướng tác động dài hạn. lãnh đạo là quản lý nhưng mục tiêu xa hơn, rộng hơn. còn quản lý là lãnh đạo trong trường hợp mục tiêu cụ thể hơn, chính...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.