Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý, và 8 yêu cầu đặt ra đối với nhà lãnh đạo xí nghiệp do Fayol

Cấp:Đại học|Lượt xem:4054|Tải về:11|Số trang:12 | Ngày upload:29/01/2012

lời mở đầu "lãnh đạo" và "quản lý", đây là hai thuật ngữ mà có lẽ rất nhiều người nhầm lẫn là chúng đồng nhất với nhau, lãnh đạo là quản lý và quản lý là lãnh đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.