/ 12

Phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý, và 8 yêu cầu đặt ra đối với nhà lãnh đạo xí nghiệp do Fayol

Upload: DacPhuocNguyen.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 4627|Tải về: 14|Cấp: Đại học

lời mở đầu "lãnh đạo" và "quản lý", đây là hai thuật ngữ mà có lẽ rất nhiều người nhầm lẫn là chúng đồng nhất với nhau, lãnh đạo là quản lý và quản lý là lãnh đạo. tuy nhiên, không phải nh­ vậy, chúng không đồng nhất và được giải thích tuỳ vào lĩnh vực nghiên cứu. cả hai thật ngữ đều bao hàm ý tác đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]