Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý, và 8 yêu cầu đặt ra đối với nhà lãnh đạo xí nghiệp do Fayol

lời mở đầu "lãnh đạo" và "quản lý", đây là hai thuật ngữ mà có lẽ rất nhiều người nhầm lẫn là chúng đồng nhất với nhau, lãnh đạo là quản lý và quản lý là lãnh đ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3201|Tải về:11|Số trang:12

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: