/ 7

Phân tích mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ theo pháp luật hiện hành

Upload: QuocTanViet.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3758|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i/lời mở đầu. quốc hội và chính phủ là hai cơ quan quan trọng nhất trong bộ máy nhà nước việt nam hiện nay.từ khi ra đời cho đến nay, quốc hội và chính phủ có những thay đổi về tên gọi và cơ cấu tổ chức nhưng bản chất và tầm quan trọng của hai cơ quan này không thay đổi và được khẳng định qua các bản hiến pháp. phân tích mối quan hệ giữa quốc hội và chính phủ theo pháp luật hiện hành giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về hoạt động của quốc hội và chính phủ.ii/nội dung 1.quan hệ giữa quốc hội và chính phủ. 1.1.trong lĩnh vực quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước 1.2.trong lĩnh vực tổ chức nhà nước 1.3.trong lĩnh vực giám...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.