/ 26

Phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, đánh giá mức độ cạnh tranh và phân tích chiến lược của công ty cổ phần may Việt Tiến

Upload: HienVo.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2610|Tải về: 11|Cấp: Đại học

1. giới thiệu doanh nghiệp.1.1. một số thông tin cơ bản:1.2. xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (sbu) (chỉ đề cập đến ngành dệt may):1.3.tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp :1.4.một số chỉ tiêu cơ bản :2.phân tích môi trường bên ngoài của việt tiến:2.1. tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây.2.2. giai đoạn trong chu kỳ phát triển của nghành:2.3. đánh giá tác động của môi trường vĩ mô:2.3.1. kinh tế:2.3.2. kỹ thuật - công nghệ:2.3.3. văn hóa - xã hội:2.3.4. chính trị - pháp luật2.4. đánh giá cường độ cạnh tranh:2.4.1. tồn tại các rào cản gia nhập ngành:2.4.2. quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng 2.4.3. quyền lực thương lượng từ phía khách hàng 2.4.4. cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện tại trong ngành2.4.5. đe doạ từ các sản phẩm thay thế:2.4.6. đánh giá cường độ cạnh tranh 2.5. xây dựng mô thức...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.